ЗА СЕФ КОМПАНИ

Сеф Компани ДОО постои од 1995 год. Во текот на своето работење се развиваше и формираше како самостоен субјект со своја производна програма. Посебен акцент е ставен врз развојот на своја сигурносна врата, по која сме препознатливи на македонскиот пазар и непосредната околина.

Во нашата програма за производство, монтажа и дополнителни услуги се вбројуваат:

 • Сигурносни врати
 • Противпожарни врати
 • Акустични врати
 • Разни видови метални ормари
 • Противпожарни ормари
 • Металопреработувачки работи
 • Електростатско боење

Организираноста на компанијата се состои од:

 • Одделение за лимарски работи
 • Одделение за браварски работи
 • Одделение за монтажа на сигурносни врати
 • Електростатска комора за боење
 • Административна канцеларија
 • Изложбен салон со експонати
 • Одделение за конструкција
 • Одделение за продажба, сервис и поддршка

Услуги

Металопреработка

metaloprerabotkaВршиме секакви металопреработувачки услуги и изработка на метални конструкции. Сето тоа со наши машини и опрема.

Електростатско боење

elektrostatsko_boenjeБоиме секакви метални производи …